تمامی فایل ها موجود در سایت دارای پشتیبانی مادام العمر می باشند به این معنی که در صورت آپدیت نقشه های سایت ، کاربران می توانند بصورت مجانی نقشه ها را در اختیار داشته باشند.